Politica confidențialitate

Adresa Siteului este: https://cafeteca.ro.

Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor personale

În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la portabilitatea datelor. Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus, puteți trimite o notificare cu solicitarea dvs. la adresa office@adacomputers.ro.
De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa autorității competente în materia protecției datelor cu caracter personal (ANSPDCP – Autoritatea Națională pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal), în cazul în care apreciați că vi s-au incălcat drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001.


IMPORTANT: Accesând site-ul nostru și oferindu-ne orice informație cu caracter personal, vă dați consimțământul ca toate datele cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon, adresă, e-mail, adresă poștală – pentru livrări prin curier) pe care ni le furnizați, să fie prelucrate de noi în modul și în scopurile descrise în continuare în această politică de confidențialitate și în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare, privind datele personale.
Acordul Dvs. Acordul dvs. va fi solicitat în momentul completării unui formular pe site-ul Cafeteca. Fără acordul dvs., informațiile personale pot fi colectate și prelucrate în cazurile stabilite de lege. Vă prelucrăm informațiile personale doar în baza acordului dvs. dat în mod liber prin declararea informațiilor dvs. personale în momentul utilizării formularului de contact.
Pentru ce folosim datele dvs. personale. Folosim datele dumneavoastră personale în scopurile îmbunătățirii serviciilor adresate clienților, inclusiv pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. Acest lucru implică, de regulă, utilizarea unor anumite informații personale de contact cu privire la motivul întrebării dumneavoastră (de exemplu, statusul comenzii, o problemă tehnică, întrebări despre software/servicii, reclamații, întrebări generale etc.)
Cu acordul dumneavoastră, folosim datele personale pentru a vă oferi informații despre produse sau servicii (de exemplu, comunicări sau campanii de marketing, promoții).
Folosim datele dumneavoastră personale atunci când interacționați cu profilul Cafeteca pe rețelele de socializare, pentru a comunica cu dumneavoastră și pentru a vă informa cu privire la ultimele noutăți. Puteți afla mai multe despre modul de funcționare, datele de profil pe care le obținem despre dumneavoastră și cum puteți modifica setările, citind notificările de confidențialitate ale rețelei de socializare respective.
Folosim, de asemenea, instrumente de analiză a site-ului web (de exemplu Google Analytics) pentru a colecta informații de marketing cu privire la frecvența vizitării site-ului nostru, cuvintele cheie utilizate pentru a găsi site-ul cafeteca.ro și paginile vizualizate pe site-ul nostru.
Putem colecta informații precum adresă, vârstă și sex. Putem colecta anumite informații standard cum ar fi adresa IP, tipul de browser și limba utilizată, timpii de acces și adresele accesate pe site-ul web.
Prelucrarea informațiilor personale. Memorăm informațiile personale colectate în format electronic și utilizăm proceduri corespunzătoare de protecție, pentru a împiedica accesarea datelor personale de către persoane neautorizate.
Memorarea informațiilor personale. Informațiile personale pe care ni le-ați pus la dispoziție prin completarea formularului de contact, vor fi memorate până la înaintarea unei solicitări de ștergere a datelor, din partea dumneavoastră.
Accesul dvs. la informațiile personale. Sunteți autorizați să solicitați în orice moment o notificare cu privire la ce informații personale avem memorate în baza de date și să solicitați modificarea sau ștergerea tuturor sau a unora din informațiile dvs. personale.
Dezabonare. Puteți trimite o notificare cu solicitarea dvs. la adresa magazin@cafeteca.ro. În cazul în care faceți o asemenea cerere, vom solicita confirmarea identității pentru a preveni prelucrarea neautorizată a informațiilor dvs. personale.
Trimiterea informațiilor personale către alți destinatari. Informațiile dvs. personale nu vor fi trimise altor destinatari decât daca ne autorizați în acest sens.

Contul de Client

Pentru accesarea sistemului de punctaj, cadourilor și promoțiilor, Clientul trebuie în prealabil să își creeze pe Website un cont („Contul”), după cum urmează:

Crearea Contului prin accesarea butonului aferent situat in partea dreapta-sus a Website-ului. În această situație, Clientul va completa formularul de creare a Contului furnizând următoarele informații: adresa de e-mail prin care dorește să poarte corespondența cu Cafeteca, numele, prenumele, numărul de telefon și o parolă.

Crearea Contului prin intermediul contului de Facebook. În această situație, Website-ul va colecta automat următoarele informații din contul de Facebook al Clientului: nume, prenume, adresa de e-mail, urmând ca respectivul client să completeze numărul de telefon;

Clientul este responsabil pentru menținerea confidențialității datelor Contului său, în special a parolei.

În cazul pierderii sau uitării parolei, aceasta poate fi regenerata accesând căsuța „Contul meu” și introducând adresa de e-mail, urmând ca o parola să fie transmisă prin e-mail. Parola este strict confidențială.

Clientul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și parolei și este responsabil pentru toate activitățile și conduita sa sau a oricărei alte persoane care acționează Cadouri prin intermediul Contului. Clientul este de acord să notifice Cafeteca imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a Contului sau cu privire la orice suspiciune cu privire la o posibilă breșă de securitate. Cafeteca sau reprezentanții nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a Contului, cu sau fără permisiunea Clientului. Clientul este răspunzător pentru orice pierderi cauzate Cafeteca sau oricărei terțe părți ca urmare a utilizării Contului de către o altă persoană.

Clienții sunt obligați sa furnizeze date adevărate, exacte și complete așa cum este indicat și în formularul de înregistrare.

Aceste condiții sunt necesar a fi îndeplinite și în cazul înregistrării participării Clienților la concursurile/promoțiile organizate și prezentate în cadrul Website-ului de către Cafeteca sau Partenerii acestuia, concursuri/promoții ce vor fi guvernate de regulamente distincte.

În cazul nerespectării de către Client a Termenelor și Condițiilor sau a oricăror altor politici relevante, Cafeteca își rezervă dreptul de a dezactiva contul Clientului, după înștiințarea Clientului printr-un e-mail.

Clientul care dorește ștergerea Contului său are posibilitatea să efectueze această acțiune accesând butonul „Șterge cont” din secțiunea „Informații cont” din cadrul Contului său. Contul nu poate fi dezactivat între momentul plasării unei comenzi și livrarea acelei comenzi.

Cafeteca Online Services SRL își rezervă dreptul de a limita accesul unui Client la serviciile și produsele oferite de către cafeteca.ro și de a șterge contul acestuia în cazul în care consideră că datorită acțiunilor întreprinse de acesta, compania ar putea suferi un prejudiciu sau ar putea fi afectată funcționarea site-ului. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea Clientului în acest sens.

 

Fiecare Client poate avea un singur cont. Este interzisă partajarea unui cont între mai multe persoane. În situația în care se descoperă utilizarea unui cont de către mai multe persoane, Cafeteca Online Services își rezervă dreptul, de a anula comanda astfel efectuată și de a anula/șterge contul utilizat cu încălcarea prezenților termeni și prezentelor condiții, sau de a suspenda accesul la site sau serviciile oferite, precum şi a cere daune-interese.